Genetyka to dyscyplina badawcza o dziedziczności i niestałości organizmów

Genetyka to dyscyplina naukowa o dziedziczności i niestałości tworów, opartych na wiadomości umieszczonej w kluczowych ogniwach dziedziczenia to znaczy genach. Większa część dziś znanych chorób jest łączona z tym co mamy zarejestrowane w genach. U fundamentów tych niepoprawności leżą powody genetyczne, na powstawanie których nie mamy absolutnie żadnego wpływu.